شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید
بسته
فیلترها

محصول برچسب خورده با "صندلی مدیریتی"

مرتب سازی بر اساس
صندلی آرایشگاهی و کانتر با کد DLH از نمای روبه رو

صندلی آرایشگاهی و کانتر با کد DLH

صندلی آرایشگاهی/ کانتر
پایه بشقابی کروم
روکش دسته ها انتگرال
مکانیزم کلاجی و تیلت
ارتفاع جک12سانتی متر
روکش صندلی چرم
2,650,000 تومان
صندلی اپن کد ABB از نمای روبه رو

صندلی اپن کد ABB آرتمن

صندلی اپن
پایه دیسکی کروم
جک ورکاب از جنس کروم
ارتفاع جک، 27سانتی متر
1,750,000 تومان
 صندلی اپن کد DLB آرتمن از نمای روبه رو

صندلی اپن کدDLB آرتمن

صندلی اپن
پایه دیسکی کروم
جک ورکاب از جنس کروم
ارتفاع جک،21سانتی متر
روکش چرم و یا پارچه اسپورت
1,720,000 تومان
صندلی مدیریتی SDM آرتمن از نمای روبه رو

صندلی مدیریتی SDM آرتمن

دارای فریم و پنج پر کروم 🔸 قابل ارائه با دسته ثابت و یا تنظیمی دارای پَد پُلی اورتان در دسته ها 🔸 دارای مکانیزم کلاچی 🔸 قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی، تا ۱۲ سانتی متر چرخها با روکش PU
3,430,000 تومان
صندلی مدیریتی کد DCDآرتمن از نمای روبه رو

صندلی مدیریتی مدل DCDآرتمن

صندلی مدیریتی
دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم کلاجی
جک 12 سانتی متری
3,310,000 تومان
صندلی مدیریتی کد LSMآرتمن ازنمای روبه رو

صندلی مدیریتی کد LSMآرتمن

صندلی مدیریتی
دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
مکانیزم سینکرون و کلاجی
جک 10 سانتی متری بدون دسته
3,940,000 تومان
 صندلی مدیریتی کد TUMآرتمن از نمای تمام رخ

صندلی مدیریتی کد TUMآرتمن

صندلی مدیریتی
دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم کلاجی
جک 12 سانتی متری
3,460,000 تومان
صندلی مدیریتی کد BGMآرتمن از نمای تمام رخ

صندلی مدیریتی کدBGM آرتمن

صندلی مدیریتی
دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم سینکرون و کلاجی1
جک 10 سانتی متری
3,490,000 تومان
صندلی معاونتی کد LSD آرتمن ازنمای تمام رخ

صندلی معاونتی کد LSD آرتمن

صندلی مدیریتی
دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم سینکرون و کلاجی
جک 10 سانتی متری
3,740,000 تومان
صندلی کارشناسی SDEآرتمن از نمای تمام رخ

صندلی کارشناسی SDEآرتمن

صندلی کارشناسی
فریم پشتی و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم کلاجی و تیلت
قابل ارائه با دسته تنظیمی
جک 12 سانتی متری
2,490,000 تومان
صندلی کارشناسی کد TUE آرتمن از نمای روبه رو

صندلی کارشناسی کد TUE آرتمن

صندلی کارشناسی
فریم پشتی و پنج پر کروم
جنس پشتی پارچه مش
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم کلاجی و تیلت
قابل ارائه با دسته تنظیمی
جک 12 سانتی متری
چرخ ها دارای روکشPU
2,840,000 تومان
 صندلی کارشناسی کدDCE آرتمن ازنمای روبه رو

صندلی کارشناسی کدDCE آرتمن

صندلی کارشناسی
فریم پشتی و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
قابل ارائه با مکانیزم کلاجی و تیلت
قابل ارائه با دسته تنظیمی
جک 12 سانتی متری
2,395,000 تومان
صندلی کارمندی کد DLE آرتمن از روبه رو

صندلی کارمندی کد DLE آرتمن

دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
مکانیزم کلاجی و تیلت
جک 12 سانتی متری
2,430,000 تومان
صندلی کارمندی کد DLP آرتمن از نمای تمام رخ

صندلی کارمندی کد DLPآرتمن

دسته ها و پنج پر کروم
روکش دسته ها انتگرال
مکانیزم کلاجی و تیلت
جک 12 سانتی متری
2,380,000 تومان
صندلی کنفرانسی کد DLC آرتمن از نمای روبه رو

صندلی کنفرانسی کد DLC آرتمن

صندلی کنفرانسی
روکش پایه ها: کروم
روکش صندلی: چرم
روکش دسته ها: فوم انتگرال
2,130,000 تومان
صندلی کنفرانسی کد LSC آرتمن از نمای رو به رو

صندلی کنفرانسی کد LSC آرتمن

صندلی کنفرانسی
روکش پایه ها: کروم
روکش صندلی: چرم
روکش دسته ها: فوم انتگرال
2,780,000 تومان
صندلی کنفرانسی کد TUCآرتمن از نمای تمام رخ

صندلی کنفرانسی کد TUCآرتمن

صندلی کنفرانسی
روکش پایه ها و فریم پشتی کروم
روکش صندلی: چرم
جنس پشتی: پارچه مش
2,610,000 تومان
مبل تک نفره مدل KEF610 آرتمن از نمای پشت

مبل تک نفره مدل KEF610 آرتمن

مبل تک نفره گردان
بدون دسته
دارای پایه دیسکی گردان کروم
جنس روکش چرم مصنوعی
3,470,000 تومان
مبل تک نفره مدل KEF710 آرتمن تمام رخ

مبل تک نفره مدل KEF710 آرتمن

مبل تک نفره
بدون دسته
جنس روکش چرم مصنوعی
2,440,000 تومان
مبل تک نفره مدل KEF711 آرتمن از نمای روبه رو

مبل تک نفره مدل KEF711 آرتمن

مبل تک نفره
دو دسته در طرفین
جنس روکش چرم مصنوعی
3,710,000 تومان
مبل دو نفره مدل KEF720 آرتمن ا زنمای روبه رو

مبل دو نفره مدل KEF720 آرتمن

مبل دو نفره
بدون دسته
جنس روکش چرم مصنوعی
3,670,000 تومان
مبل دو نفره مدل KEF721 آرتمن ا زنمای رو به رو

مبل دو نفره مدل KEF721 آرتمن

مبل دو نفره
دارای دو دسته در طرفین
جنس روکش چرم مصنوعی
4,940,000 تومان
مبل مکعبی تک نفره کد  MCF710 آرتمن از روبه رو

مبل مکعبی تک نفره کد MCF710 آرتمن

مبل مکعبی تک نفره
بدون دسته در طرفین
جنس روکش: چرم مصنوعی
3,610,000 تومان
مبل مکعبی تک نفره کد  MCF711 آرتمن از روبه رو

مبل مکعبی تک نفره کد MCF711 آرتمن

مبل مکعبی تک نفره
دو دسته در طرفین
جنس روکش: چرم مصنوعی
5,510,000 تومان
مبل مکعبی تک نفره کد  MCF716 آرتمن از روبه رو

مبل مکعبی تک نفره کد MCF716 آرتمن

مبل مکعبی تک نفره
یک دسته در یک سمت
جنس روکش: چرم مصنوعی
4,660,000 تومان
مبل مکعبی دو نفره کد  MCF720 آرتمن از نمای روبه رو

مبل مکعبی دو نفره کد MCF720 آرتمن

مبل مکعبی دو نفره
بدون دسته در طرفین
جنس روکش: چرم مصنوعی
5,250,000 تومان
مبل مکعبی دو نفره کد  MCF726 آرتمن از روبه رو

مبل مکعبی دو نفره کد MCF726 آرتمن

مبل مکعبی دو نفره
یک دسته در یک سمت
جنس روکش: چرم مصنوعی
6,300,000 تومان
قرعه کشی می مارت